Rośliny Iglaste

Iglaki – rośliny wiecznie zielone. Ich igły, poza kilkoma wyjątkami pozostają na roślinie przez wiele lat. Dzielimy je na drzewa i krzewy, które z kolei dzielimy na poszczególne rodzaje.

Wśród iglaków wyróżniamy formy: stożkowe, kuliste, choinkowe, płożące, kolumnowe oraz o pokroju tzw. płaczącym „Pendula”. Na ogół uważa się, że iglaki to rośliny, które wytwarzają szyszki z nasionami. Wyjątkiem jest cis, gdzie nasiona znajdują się w owocach tzw. osnówce. W dalszym podziale należy uwzględnić kolory: niebieski, złocisty, szary (srebrny), pstry, zielony. Do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów zaliczamy: jodły, cyprysy, cedry, jałowce, modrzew, sosny, świerki, tuje i cisy.